ବିୟର ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର

155

୧. ହୃଦ୍ ରୋଗର ଅଶଙ୍କା କମାଏ ବିୟର୍ । ସାମୟିକ ଭାବେ ବିୟର ପିଇବା ହୃତପିଣ୍ଡ ଜନିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମାଏ ।

୨. ମାନସିକ ଅବସାଦ କମାଏ ବିୟର । ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବିୟର ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ।

୩. ବିୟର ଆମ ଶରୀର ର ରକ୍ତ ଶର୍କରା କୁ କମାଇ ଥାଏ ।

୪. ବୃକକ୍ ଷ୍ଟୋନ ର ମାତ୍ରା କୁ କମାଏ ବିୟର । ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବିୟର ବୃକକ୍  ଷ୍ଟୋନ କୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କମାଇ ଥାଏ । ଏହା ଆଲକହଲ ର ମୂତ୍ରକାରକ ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।

୫. ଶରୀର ର ହାଡ କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ବିୟର । ଆପଣ ଯଦି ମହିଳା ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ Osteoporosis ଦୁର୍ବଳ ହାଡ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ବିୟର ପିଇବା ଫଳରେ ଶରୀରର ଅସ୍ଥି ବିଭାଗ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.